Struves meridianbåge

Struves meridianbåge, även kallad gradmätning, är en triangelkedja som följer den 26* meridianen östlig longitud. På begriplig svenska betyder det att den går från norska Hammerfest, och därifrån genom tio länder fram till Ukrainas kust vid Svarta havet. Detta innebär en respektabel sträcka på drygt 2.820 kilometer. Kedjan har 265 ursprungliga mätpunkter, och av dem är det 34 stycken som världsarvet utgörs av. Det var år 2005 som Struves meridianbåge togs upp på Unescos världsarvslista, efter att ha diskuterats på ett möte i Sydafrika. De 34 mätpunkter, som i och med utmärkelsen fått ett viktigt skydd, är utmarkerade med hjälp av järnkors, stenrösen, obelisker eller borrhål. Själva motiveringen till Unescos beslut vilade bland annat på att bågens uppmätning är ”direkt associerade med människor som funderar på sin värld, dess form och storlek. De har kopplingar till Isaac Newtons teori att världen inte är en exakt sfär”.

Historik kring Struves meridianbåge

Struves meridianbåge går från Fuglenes nära Hammerfest i Norge, via tio länder fram till Izmaïl i Ukraina. Mätningarna av denna 2.822 kilometer långa sträcka drog igång år 1816 i Ryssland. Det var astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struve som, som en del i sitt projekt kvantifiera och fastställa jordklotets storlek och rundning, ledde arbetet med uppmätningarna. Han ville bevisa att jorden var platt vid polerna – en vilja och ett driv som kom att få en enorm betydelse för den tidens teknik och vetenskap. År 1855 slutfördes arbetet med att upprätta kedjan. Anledningen till att man valde just norska Fuglenes som slutpunkt var bland annat att platsen ligger så nära havsytan. En rolig detalj är att man i slutet av 1800-talet inventerade mätpunkterna längs med sträckan Hogland – Torneå. Då återfanns bara 51 punkter av 71, något som kom sig av att de hade markerats med blyfyllda fördjupningar i berget. Jägare i området hade så småningom stulit detta bly för att använda det till gevärskulor.

Att resa till Struves meridianbåge

Världsarvet Struves meridianbåge går i tur och ordning genom Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Moldavien och Ukraina. Vill du besöka denna historiska sevärdhet finns 7 av mätpunkterna belägna i vårt land, varav 4 står med på världsarvslistan. För att se dem får du bege dig till Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda. Även Finland och Norge har 6 respektive 4 världsarvsklassade punkter på kedjan – ett hett tips är att planera din rutt väl för att hinna se så många av dem som möjligt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *