Svenska världsarv

drottningholms slott

Världsarv runt om på vår planet finns det gott om, men det inte många vet om är att det även finns väldigt mäktiga och häftiga världsarv i vårt eget land – Sverige. När andra besökare och länder talar om Sverige i turistsammanhang så omnämns dessa ofta, men tyvärr så är vi själva som bor här inte medvetna om hur pass nära de egentligen ligger.

Du hittar idag världsarv från norr till söder, från de kallaste platserna till de mest turistbesökta områdena – och i skrivande stund finns det hela 15 stycken att se i Sverige. Det är med andra ord ett utmärkt tillfälle för utländska besökare att få ta del utav vår kultur och historia, samtidigt som man får chansen att upptäcka storslagna naturmiljöer som finns på få andra platser i vår värld.

Men världsarv i Sverige är relativt nytt, faktum är att det var så sent som 1991 som det första världsarvet utsågs. Men sedan dess har det ökat i en stadig kurva, och idag är vi det landet i Skandinavien med flest världsarv! Detta är såklart goda nyheter för framförallt turistnäringen, och varje år arbetar det svenska Unescorådet hårt med att utse ännu fler kandidater.

Hur utses världsarv?

Innan vi slänger oss in i vilka världsarv som finns i Sverige, hur man tar sig dit och vad de egentligen är kända för kan det vara på sin plats att förklara vad ett världsarv egentligen är för något. Kortfattat kan man säga att ett världsarv är en kultur- och/eller naturmiljö som sticker ut ifrån mängden, som helt enkelt inte går att jämföra med någon annan plats eller konstruktion – och som framförallt är av betydande för hela mänskligheten. I Sverige så har vi egna grupper som utser lämpliga platser, samt jobbar för att skydda och bevara dem. Men utöver detta så krävs det även att platsen skall godkännas som världsarv av FN-organet Unescos världsarvskommitté. Så det är med andra ord inte helt lätt att få ett världsarv att bli officiellt, och att Sverige har lyckats med hela 15 stycken är en bedrift i sig.

Utöver de två nämnda konventionerna ovan så arbetar även Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket med att underhålla och bevara arven. Så det är ett stort maskineri som kräver mycket resurser samt eftertänksamhet.

Olika världsarv i Sverige

Den här hemsidan är helt dedikerad till information och fakta kring de svenska världsarven, och tanken är även att den ska kunna agera lite som en kompass för turister. Om du är nyfiken på vilka världsarv vi har i Sverige samt hur man tar sig dit rekommenderar vi dig att fortsätta läsningen i någon utav menyvalen. Hjärtligt välkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *