Hansestaden Visby

Definitionen av ett världsarv är bland annat att ett kulturobjekt ska vara en miljö med anknytning till, och med goda exempel på, traditionell livsföring som är representativ för en viss kultur. Detta är kriterier som Hansestaden Visby uppfyller med råge. År 1995 togs platsen, ihop med Visby ringmur, upp på Unescos världsarvslista. I motiveringen stod bland annat att Hansestaden Visby ”representerar ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad stad, som med remarkabel fullständighet bevarar en stadsbild och en samling högkvalitativa uråldriga byggnader”.

Historik kring Hansestaden

Hansestaden Visby är ett attraktivt och uppskattat besöksmål, och det inte bara under sommaren utan året runt. Staden är idag resultatet av mer än tusen års byggande, och den välbevarade miljön fortsätter att vårdas för att även kommande generationer ska kunna ta del av världsarvet. Hansestaden Visby var på sin peak under medeltiden, då Visby gick från att vara en vikingatida handelsplats för lokala bönder till att bli en framstående handelsstad. Under 1200- och 1300-talet blomstrade Hansestaden Visby och man byggde ut med stenhus och kyrkor. Det var också under den här tiden som den berömda ringmuren uppfördes. År 1361 blev Gotland danskt, varpå en period av svårare förhållanden följde för platsen. Plundring och förfall tog plötsligt över staden som relativt nyligen stått i full utveckling. År 1645 blev Gotland återigen svenskt, och med detta kom en allmän upprustning och en tillväxt för handel och näringsliv. Under 1800-talet började Visby att bli en av Sveriges första turistorter, och platsen började redan då vårdas för att år 1995 dessutom bli utsedd till ett världsarv.

Turist i Visby

Även om Hansestaden Visby är öppen för besök året om, är det nog ändå under sommaren som världsarvet kommer bäst till sin rätt – åtminstone av de många turister som vallfärdar dit att döma. Det är en upplevelse i särklass att promenera runt i den medeltida bebyggelsen och titta på den 3,5 km långa ringmuren, dess torn och vallgravar, samt inte minst de många kyrkoruiner som än idag finns kvar.

Den största av dessa ruiner ligger belägen på Stora torget, och heter Sankta Karin kyrkoruin. Besöket blir som en resa i tiden, där du tack vare Visbys många lämningar tas tillbaka till hur livet kunde se ut under medeltiden. Detta är förstås helt gratis och här kan du hitta fler gratis saker att göra i Visby.

För den ultimata upplevelsen, se till att pricka in Medeltidsveckan! Den äger rum varje sommar, och är en mycket populär folkfest med mängder av föredrag, utställningar och tidsenliga aktiviteter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *