Örlogsstaden Karlskrona

Örlogsstaden Karlskrona blev år 1998 upptagen på Unescos lista över för mänskligheten omistliga natur- och kulturmiljöer. Denna stad, som ligger i Karlskrona kommun, är ett enastående exempel på en, från 1600- och 1700-talet daterad, marint befäst stadsanläggning och sjöarsenal. Världsarvskommittén på Unesco beskrev i december 1998 Örlogsstaden Karlskrona som ”ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder”. Vidare motiverade man världsarvsstämpeln med att Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av de örlogsbaser, som genom tiderna spelat en viktig roll för europeisk realpolitik.

Historia om Örlogsstaden Karlskrona

Staden Karlskrona grundades runt år 1680, då Sveriges mest framstående skeppsbyggare och arkitekter i sällskap av kungen tog skärgårdsön Trossö i beslag. Man började med stor målmedvetenhet att planera gator, torg och stadsmiljöer, och efter cirka 30 år var öns kvarter i stort sett bebyggda. Kungen instiftade stadsprivilegierna som gav rätt att bedriva handel, och såg efter ett tag till att ta bort grannstädernas rätt att göra detsamma. Detta medförde i sin tur att rikemän och handelsmän från trakterna blev tvungna att flytta till Karlskrona, och så småningom fick staden en internationell anda. Många tyskar vallfärdade till platsen, och både handel och befolkningstillväxt gynnades på detta vis. På 1770-talet blev Örlogsbasen på nytt aktuell, då Gustav III kom till makten och Karlskrona kom att hysa Högsjöflottan – en av den svenska flottans två enheter. Det blev varvschefen Fredric Henric af Chapman som på 1780-talet organiserade om den lokala tillverkningen av örlogsskepp. Tiden för att tillverka ett skepp förkortades rejält, och den därmed spirande produktionen bidrog snart till det skapande som år 1998 gjorde staden förtjänt av sin plats på världsarvslistan.

Turist i Örlogsstaden Karlskrona

Örlogsstaden Karlskrona utgörs av flera olika delar, som samtliga haft betydelse för örlogsbasens utveckling. Här i området kan du bland annat besöka både örlogsvarv, örlogshamn, stadsplan och annan gammal bebyggelse, Skärva herrgård samt  befästningar som Drottningskärs kastell och Kungsholms fort. Förbered dig på att uppleva helt unika miljöer när du besöker detta levande världsarv. På ön Trossö ligger majoriteten av miljöerna att besöka. Tänk dock på att ön än idag är uppdelad i en civil och en militär del, varav den civila delen är fri att besöka på egen hand medan det militära området kräver sällskap av en certifierad guide. Guidade turer för både de civila och militära områdena bokas enkelt genom Turistbyrån i Karlskrona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *