Falun och Kopparbergslagen

Då en plats, ort, miljö eller objekt tas upp på Unescos världsarvslista blir den per definition garanterad vård och skydd för all framtid. Det var år 2001 som Världsarvskommittén vid Unesco fattade sitt beslut om att utse Falun och Kopparbergslagen till ett världsarv, närmre bestämt i gruppen kulturarv. Man motiverade detta bland annat med att ”den successiva stegen i den ekonomiska och sociala utvecklingen av kopparindustrin i Faluregionen, från en form av byindustri till fullskalig industriproduktion, kan ses i de ofta förekommande industriella, urbana och inhemska lämningarna karakteristiska för denna industri som ännu fortlever”. På så vis bevarar idag världsarvet Falun en alldeles unik del av landets historia.

Historia om Falun och Kopparbergslagen

Falu Gruva hade under 1600-talet sin storhetstid, även om brytningen av malm hade påbörjats redan på 700-talet. Falun var vid den här tiden en internationell storstad, mycket tack vare det arbete som erbjöds i gruvan. Hit kom människor från hela Sverige, och en expansion skedde i såväl samhällets som i gruvans storlek. År 1641 hade Falun hela 6000 invånare, och kunde därmed räknas som landets andra stad. Det var bergsmännen som hade hand om smältningen av malmen, varför kopparhyttorna placerades längs med strömmande vattendrag. Bergsmännen byggde även sina egna bostäder i närheten av dessa hyttor, och än idag tar vissa av dessa ofta rikligt utsmyckade gårdar emot besökare och guidade visningar. Under denna peak i gruvans aktivitet sköt behovet av ved i taket, så även detta gav arbete åt många invånare. Inte minst i kopparhyttorna krävdes mängder av ved då träkol förbrukades friskt. Till sist blev emellertid Falun så pass avverkat att kolmilor förbjöds inom en radie av en mil från gruvan – ett område som idag kallas för fredsmilen. År 1992 lades gruvbrytningen ned, vilket gör att Falun och Kopparbergslagen idag är ett uppskattat turistmål.

Turist i Falun och Kopparbergslagen

I detta världsarv ingår inte bara Falu koppargruva, utan även ett flertal andra objekt såsom masugnslandskap, kyrkor, torg, arbetarbostäder och andra sorters landskap. Här finns Länsmuseet i Dalarna, där du kan ta del av en fascinerande utställning om världsarvets historia. Här finns också Världsarvshuset vid Falu Gruva, tre tidstypiska trädgårdar, ett café i ett handelshus från 1897, med mera. Bestäm själv om du vill ta del av guidade turer eller om du föredrar att upptäcka platserna på egen hand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *