Skogskyrkogården i Stockholm

Skogskyrkogården ligger i Gamla Enskede i Stockholms kommun, och räknas som Sveriges största kyrkogård. Platsen rymmer så mycket som 100.000 gravplatser. Redan år 1987 förklarades dess område som riksintresse för kulturmiljövården av Riksantikvarieämbetet, och några år senare (år 1994) blev Skogskyrkogården utsedd av Unesco till ett världsarv. Man gjorde detta på grund av dess ”enastående framgångsrika exempel på ett designat kulturlandskap” samt att platsen ”ger ett landskap som är fulländat för sitt användningsområde som begravningsplats”. Kommittén framhöll också hur arkitekternas skapelse kommit att influera utformandet av andra begravningsplatser, både när och fjärran.

Historik om Skogskyrkogården

I början av 1900-talet blev det tydligt att Stockholms kyrkogårdar behövda utökas. Man beslutade om att en ny kyrkogård skulle byggas i det som idag är Enskede, och att den platsen skulle vara mer präglad av sitt landskap än vad som tidigare varit brukligt. Efter en internationell arkitekttävling blev det till sist upp till arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz att skapa Skogskyrkogården, och det gjorde de mellan år 1915 och 1940. Deras ambition var att skapa en banbrytande begravningsplats där natur och arkitektur skulle förenas i en samstämmig helhet, där det typiskt nordiska landskapet skulle framhävas. Den utsmyckande biten fick också hjälp på traven av svenska konstnärer som Carl Milles och Sven ”X:et” Erixson.

Invigningen av den stora kyrkogården ägde rum år 1940, och av olika anledningar försvann de båda arkitekterna ur bilden i samma veva. Detta medförde att inga ändringar sedan dess har gjorts på Skogskyrkogårdens ursprungliga ritningar – allt är bevarat som i originalversionen.

Att besöka Skogskyrkogården

Världsarvet Skogskyrkogården ger, med sin harmoniska mix av vacker arkitektur och storslagen natur, en alldeles unik upplevelse för dig som besökare. Området rymmer både en minneslund, en monumental kulle, en meditationslund, en urngård samt naturligtvis själva gravplatserna. Det finns guidade turer som arrangeras av Stockholms stadsmuseum – de äger rum under sommarmånaderna och en visning tar cirka 1,5 till 2 timmar. När som helst under året kan du dessutom boka en egen rundtur i sällskap av en auktoriserad Skogskyrkogårdsguide; detta ger en ännu djupare insikt i vad Skogskyrkogården som plats har att erbjuda. Sist men inte minst kan du förstås njuta av begravningsplatsens natursköna miljöer och kontemplativa lugn på egen hand. Ta en stilla promenad i lundarna och längs med raderna av gravplatser – har du tur kan du ta del av den utställning med ljudkonstverk som i perioder installeras på olika platser inom kyrkogårdsområdet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *