Hälsingegårdar

Hälsingegårdar är ett antal välbyggda och välbevarade bostadshus, som precis som namnet antyder ligger belägna i svenska Hälsingland. De ligger idag kvar som en historiskt värdefull spegling av det gamla bondesamhällets byggnadstradition. De är ett kulturarv som vittnar om böndernas byggande på tiden då det begav sig, sent 1700-tal och framåt. Det var år 1997 som gruppen Kulturarv Hälsingegårdar började arbeta för att få ett gäng Hälsingegårdar med på listan över Unescos världsarv. År 2011 lämnade regeringen över handlingarna om objekten till Unesco, vars världsarvskommitté tog upp Hälsingegårdarna på sin åtråvärda lista året därpå.

Historia om Hälsingegårdar

Hälsingland är ett landskap som är karakteriserat av sina många stora bondgårdar. Landskapets utsträckta skogar, bördiga jordar och klara sjöar har utgjort en utmärkt grund för självständiga bönder att bruka och livnära sig på. Hälsingegårdarna är hus som ligger kvar sedan början av 1800-talet, och där spår ända från medeltiden berättar historier om svunna tiders traditioner. Husen sägs vila på de fyra hörnstenarna marken, djuren, folket och redskapen. Man kan se detta på gårdarnas olika hus med respektive bestämda funktioner – för att hela gården skulle fungera krävdes det en balans mellan mark, djur, folk och redskap. Om något uteblir skulle per automatik hela systemet fallera. De stora bostadshus man idag kan besöka som Hälsingegårdarna tillkom under en tid av luxuös smak och tradition. Man slog på stort och utformade hus och inredning på ett mer påkostat sätt än vad som tidigare varit brukligt. Men nyckeln till att denna storvulenhet kunde bevaras var den kunskap om hantverk som folket på gårdarna besatt – de pengar som deras hantverk inbringade i handeln var vad som möjliggjorde investeringarna.

Turist på Hälsingegårdar

I landskapet ligger runt ett tusental hälsingegårdar, varav cirka 50 är öppna för besök. Av dem är det i sin tur 7 gårdar som ingår i Unescos världsarv Hälsingegårdar, eller Decorated Farmhouses of Hälsingland som de kallas internationellt. Dessa gårdar är Gästgivars i Vallsta, Bommars i Letsbo, Fågelsjö Gammelgård i Fågelsjö, Kristofers i Stene, Pallars och Jon-Lars i Långhed, samt Erik-Anders i Asta. Är du sugen på att besöka dessa välförvaltade kulturarv ska du kontakta Hälsingland Turism – de har komponerat en utförlig guide med både kartor, restips och annat matnyttigt inför din resa. Tänk på att din upplevelse kommer att bli extra minnesvärd om du dessutom väljer att övernatta på någon av de många gårdar som erbjuder boende!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *