Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap ligger som namnet antyder på Öland, i ett område som sammanfaller med Mörbylånga kommun. Landskapet sträcker sig över drygt 56.000 hektar, och har under flera tusen års tid brukats av människan. Det är det unika kultur- och naturlandskap som resulterat ur detta nyttjande, som år 2000 förde in Södra Ölands odlingslandskap på Unescos världsarvslista. I motiveringen till detta beslut kan man läsa att ”Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö har tagits till vara på ett optimalt sätt”. Det var också platsens långa kulturhistoria, och dess anpassning till de naturliga geologiska och topografiska förutsättningarna, som fick Unescos kommitté på fall.

Historik kring Södra Ölands odlingslandskap

Jorden på Öland började brukas så tidigt som på stenåldern, det vill säga cirka 3000-1800 f.Kr. Redan då var det jordbruk och boskapsskötsel som gällde, något som också är fallet i dagens samhälle. Under medeltiden delades Ölands marker upp i bytomter och utmark för bete, och fram till tidigt 1800-tal fodrade byborna sina djur från en gemensam angränsande äng. Så småningom ville man istället fördela all jord så att alla skulle få ta del av de olika markslag som fanns, varför de Öländska murarna började byggas. Idag finns i princip orörda spår av bebyggelse från järnåldern: såväl stenmurar som husgrunder och gravar kan åskådas i det välbesökta världsarvet.

Att resa till Södra Ölands odlingslandskap

Du som har minsta intresse av natur och miljö, och som vill känna historiens vingar slå, bör definitivt planera ett besök till Södra Ölands odlingslandskap. Mängder av växter och djur finns och trivs på ön, till stor del tack vare dess kalkberggrund och betesdjur. Bland annat finns det en rad växter som är unika just för Öland, för att inte tala om de 32 olika sorters orkidéer som finns att beskåda. När du besöker Södra Öland bör du inte heller missa att uppleva alvaret, sjömarkerna och det unika fågellivet. Skulle du mot förmodan få nog av storslagna vyer och naturupplevelser, så ligger andra sevärdheter som Borgholms slott och Eketorps borg också inom räckhåll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *